Ние, като консултант към Кредит Център, Ви предлагаме да свършим вместо Вас всички процедури по кандидатстване и усвояване на кредити. Когато дойдете при нас, ние ще Ви дадем професионален съвет относно личните Ви възможности за кредит. Да изберем най-доброто от десетките предложения на банките. Ако някой днес знае къде и как – това сме ние!
И всичко това е безплатно като услуга!
Кредит Център е вписан в Регистъра на кредитните посредници към Българска Народна Банка с №BCI00002.